Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Utvecklingssamtal, IUP

Utvecklingssamtal hålls i alla skolformer utom komvux. I de årskurser i grundskolan där betyg inte sätts ska läraren även upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) i samband med ett av de utvecklingssamtal som hålls under läsåret. 

Utvecklingssamtal

En gång per termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

I förskolan och förskoleklass erbjuds utvecklingssamtal en gång om året och är till för att stödja barnets utveckling.

Individuell utvecklingsplan

I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering som beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.