Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Om Fabriken

Fabriken är till för alla och ger bra möjligheter för att skapa mötesplatser för kommunens invånare och föreningsliv.

Fabrikens vision är att ha mänskliga rättigheter och barnkonventionen som grund för allt vårt arbete för att göra en verksamhet som stärker våra ungdomar och förbereder dem på ett bra sätt inför vuxenvärlden.

Vi ska vara en knutpunkt för kommunens föreningar och jobbar mycket med samarbeten med många föreningar, studieförbund och andra som vill vara med och utveckla ungdomars fritid här i Vimmerby.

Några nyckelord för vår verksamhet är:

Ungdomsinflytande

Detta betyder att vi alltid ska lyssna på våra ungdomar och de ska vara delaktiga i alla beslut som rör dem och de ska vara delaktiga i planerandet av deras verksamhet. Tanken är att ungdomar ska göra verksamheter för andra ungdomar.
Ungdomar vet bäst själva vad andra ungdomar vill göra.

Jämställdhet

Vår verksamhet ska erbjuda något som passar alla oavsett kön, bakgrund eller sexuell tillhörighet. Här ska behandlas lika och allas röst är lika mycket värd.

Inkludering

På Fabriken är alla välkomna och lika värda oavsett kön, bakgrund eller sexuell tillhörighet. Hos oss är alla vi och du är en del av vårt vi.
Vi jobbar mycket med integrationsfrågor, HBTQ och med värdegrunder både inom personal- och ungdomsgruppen för att vi alla ska bli bättre på dessa områden.
Alla ska känna sig välkomna och respekterade i våra lokaler.

Tillgänglighet

Våra lokaler och aktiviteter är anpassade för att de ska fungera för alla i största möjliga mån.
På Fabriken finns alla aktiviteter på entréplan eller i källaren. Vid huvudentrén finns en betongramp och inne i byggnaden finns en handikappanpassad toalett samt en hiss ner till källarvåningen. Det finns även en hjärtstartare på plats och personalen är utbildad att använda denna och i första hjälpen.
När vi har utflyttade verksamhet så ska dessa också vara tillgängliga för alla