Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vädervarningar

Vädret påverkar oss alla på olika sätt. Extremt väder kan orsaka stora påfrestningar på samhället. Konsekvenserna av vädret kan skilja beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

I SMHI:s vädervarningssystemet utfärdas en varning när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället samt att det finns regionalt anpassade värden för när varningar ska utfärdas.

Syftet med SMHI:s vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap

Varningsnivåer – gul, orange och röd

Nya vädervarningsikoner

SMHI:s vädervarningar benämns gul, orange och röd varning. Varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Röd varning är den allvarligaste graden.

Hur ska jag agera vid en varning?

Alla varningsnivåer i systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är alltså viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.