Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplanen för Sagobyn och Kv Laxen

Ändring av detaljplanen Sagobyn och Kv Laxen är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen den 21 oktober 2015. Ändringen vann laga kraft den 18 november 2015.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att göra plank, murar, anläggningar och byggnader med anknytning till sago-, teater- och filmmiljöer bygglovfria. Servicebyggnader och VA-installationer kräver fortfarande bygglov.