Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Brantestads naturrunda

En cirka tio kilometer lång naturrunda har ställts i ordning i det naturfagra Brantestad.

Naturrundan startar vid Brantestad skola och är markerad med ca 170 stolpar med orangemålade toppar. Det finns även pilar uppsatta för att säkerställa färdriktning. Skyltar med vandrare har satts upp på ett flertal ställen. Där det finns djur i markerna är det skyltat med ”Lösgående djur”.

Utmed rundan finns såväl natur- som kulturintressanta begivenheter med nya informationstavlor. Sex rastplatser finns utmed leden, varav en vid sjön Yxern där det också finns en grillplats. Broar, stängselgenomgångar och vägvisare gör det lätt att följa leden. Toalett, soptunnor och grillplatser underlättar för besökarna.

Naturrundan är iordningställd av Brantestads intresseförening, som sköter underhållet.