Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av vatten och avlopp (VA)

Att göra en ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt kräver anmälan. En sådan anmälan kan till exempel handla om ett utökat antal toaletter inom en byggnad som medför omdragningar i rör och ledningar. Du behöver också göra en anmälan för att installera en oljeavskiljare eller fettavskiljare.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ska göra din anmälan behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

  • Situationsplan, skala 1:500 (markera eller rita in åtgärden)
  • Planritning, skala 1:100 (redovisa ändringarna tydligt)
  • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Gör en anmälan

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.