Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av vatten och avlopp (VA)

Att göra en ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt kräver anmälan. En sådan anmälan kan till exempel handla om ett utökat antal toaletter inom en byggnad som medför omdragningar i rör och ledningar. Du behöver också göra en anmälan för att installera en oljeavskiljare eller fettavskiljare.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring av VA
  • Situationsplan, skala 1:500, där åtgärden är inritad eller markerad
  • Planritning där du tydligt redovisar ändringarna, skala 1:100
  • Teknisk beskrivning av åtgärden
  • Förslag till kontrollplan
  • Produktbeskrivning för vald olje- eller fettavskiljare

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.