Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Betyg i grundskolan

Betyg sätts från och med hösten i årskurs 6 fram till slutbetyget i årskurs 9. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Betyg

Elever får betyg i årskurs 6 till och med årskurs 9 i slutet av terminerna. I slutet av vårterminen i årskurs 9 ges ett slutbetyg. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg.

Krav för att få sätta betyg

En lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Om en legitimerad lärare inte har ämnesbehörighet är det rektorn som sätter betyg.

Utvecklingssamtal

Mint en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalen handlar om elevens utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

I de årskurser där betyg inte sätts ska läraren göra en skriftlig individuell utvecklingsplan, en så kallad IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Planen ska innehålla omdömen och planering för elevens fortsatta arbete med att nå kunskapskraven och målen. Skolans rektor ansvarar för hur de skriftliga omdömena utformas.

IST Lärande

Vimmerby kommunen använder den digitala lärplattformen IST Lärande. Där kan du som vårdnadshavare se underlag för omdöme, utvecklingssamtal och extra anpassningar.