Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby kommuns Kultur- och fritidspris

För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris.

Priset skall delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i kommunen i minst fem år.

Förslag på kandidat till kultur- och fritidspriset kan lämnas, senast 30 september för innevarande år, till Kommunstyrelseförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby.

Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sista möte i december varje år.

Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris för år 2023 tilldelas Frödinge bygdegårdsförening.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-28 beslutades att tilldela Frödinge bygdegårdsförening, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2023.

Motiveringen:

Frödinge Bygdegårdsförening tilldelas 2023 års kultur- och fritidspris för sitt arbete för en levande bygdegård och landsbygd, med evenemang och kultur året runt. Genom att arrangera allt ifrån marknader och föreningsträffar, till ungdomsevenemang, teater och konstutställningar stärker och utvecklar föreningen sin hembygd och Vimmerby kommuns kultur- och föreningsliv.

Frödinge bygdegårdsförening är en modern, inkluderande förening med ett miljöansvar som genomsyrar deras framtidstänk.

2022 tilldelades Frödinge bygdegårdsförening priset som årets bygdegård och 2023 firar bygdegårdsföreningen 90-årsjubileum.

Frödinge Bygdegårdsförening är en värdig mottagare av kultur- och fritidspriset 2023.