Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby kommuns Kultur- och fritidspris

För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris.

Priset skall delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i kommunen i minst fem år.

Förslag på kandidat till kultur- och fritidspriset kan lämnas, senast 30 september för innevarande år, till Kommunstyrelseförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby.

Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sista möte i december varje år.

Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris för år 2022 tilldelas Erling Åberg.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-29 beslutades att tilldela Erling Åberg, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2022.

Motiveringen:

Erling Åberg tilldelas 2022 års kultur- och fritidspris för sitt engagemang inom föreningslivet.

Erling har sedan tonåren varit starkt engagerad i kommunens och Pelarnes föreningsliv. Han har ägnat otaliga timmar åt att ge andra en meningsfull fritid.

Genom sitt engagemang i flera föreningar arbetar han för en aktiv och levande landsbygd i Pelarne och för många är han igenkänd genom ett mångårigt arbete i Vimmerby Korpen.

På ett underfundigt och humoristiskt sätt finns Erling alltid i bakgrunden och skjutsar, skriver resultat, målar och fixar fika. Erling är en eldsjäl inom föreningslivet som borgar för att saker blir gjorda.

Erling Åberg är en värdig mottagare av kultur- och fritidspriset 2022.