Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Parkering, parkeringstillstånd, nyttokort

I de centrala delarna av Vimmerby finns cirka 500 allmänna parkeringsplatser.
Utöver det finns ungefär 500 privata parkeringsplatser.

Trafikförordningen
I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Dessa bestämmelser skyltas inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Transportstyrelsen har samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera. Läs mer om de generella bestämmelserna i Transportstyrelsens brochyr.

P-skiva
Från och med den 1 juni 2016 behöver du en p-skiva för att parkera på kommunens parkeringar i Vimmerby centrum. Tänk på att det är skyltningen som anger hur länge du får stå parkerad.

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den.
Det är Polisen som hanterar bestridandet av parkeringsanmärkningar.
Ditt bestridande måste ha kommit in till Polisen senast sex månader efter att du betalat avgiften, eller då Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för att driva in den.

Mer information om hur du bestrider eller överklagar en parkeringsanmärkning hittar du här på Polisens hemsida

24-timmarsregeln
Tänk på att 24-timmarsregeln gäller på gator och vägar inom tätbebyggt område, där inget annat föreskrivs. I broschyren "Stanna och parkera" kan du läsa mer om 24-timmarsregeln, se länk nedan

Parkeringsövervakning
De allmänna parkeringsplatserna, som finns i kommunens trafikliggare, övervakas av parkeringsvakter. Övervakning sker i hela kommunen men främst i Vimmerbys centrala delar.
Kommunen har även övervakning på tomtmark enligt LKOP (lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Har du frågor om erhållen kontrollavgift kan du kontakta Hojab parkeringsservice, se länk nedan.

Nyttotrafikskort
Dispens från stannande och parkering kan medges vid tillfälliga arbeten, flyttning m.m. Ditt tillfälliga parkeringstillstånd ansöker du om genom blanketten nedan.
Tänk på att bilen som tillståndet ska gälla för ska tydligt vara märkt med företagets logotype/namn.