Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet infördes den 1 januari 2019 efter beslut i kommunstyrelsen.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kultur- och fritidsutskottet sammanträder en gång i månaden.