Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 samt Gäddan 4, 6, 7 och 8, Kv Gäddan

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Gäddan 4, 6, 7 och 8; kv Gäddan den 13 september 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 14 oktober 2022.

Bild över planområdet för detaljplanen Kv Gäddan

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter från Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, handel och kontor för att kunna utveckla befintliga verksamheter.