Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lundens förskola i Vimmerby

Lundens förskola består av sex avdelningar, tre avdelningar med yngre barn och tre avdelningar med äldre barn.

Varje grupp har sin egen hemvist, men vi samarbetar med praktiska saker såsom öppning och stängning av förskolan.

Vi har en stor och härlig gård med möjlighet för barnen att använda sin fantasi och få utlopp för sitt rörelsebehov. Vi har även närhet till skogen vilket ger oss ännu ett komplement i barnens lärmiljöer.

På förskolan finns ett mottagningskök. Maten lagas från grunden i centralköket på Vimarskolan och värms sedan på plats.

Lundens ledord

  • Lek
  • Utforskande
  • Närhet
  • Drama
  • Empati
  • Natur

Genom att ständigt dokumentera det som sker i vår verksamhet, synliggör vi barnens tankar och gör barnen delaktiga. Barnens frågor och resonemang blir betydelsefulla för pedagogerna vilket ger oss möjligheter att utvecklas.

Trygga barn är glada och nyfikna barn. Vi lägger stort fokus på inskolningarna både för barnen och för deras vårdnadshavare. De ska känna sig välkomna och trygga med närvarande och engagerade pedagoger.