Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimarskolan

Vimarskolan är en kommunal grundskola belägen i Vimmerby. På skolan undervisas närmare 700 elever från förskoleklass till årskurs 9 av en kompetent och engagerad personalstyrka på cirka 120 personer. På skolområdet finns även grundsärskola och fritidshem.

På Vimarskolan råder ett tillåtande arbetsklimat och skolan präglas av trygghet och arbetsro. På skolan samarbetar lärarna över sina kompetensområden och ämnen för att skapa en givande undervisning för eleverna. Verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i ett systematiskt kvalitetsarbete för att främja alla elevers utveckling och lärande.

På Vimarskolan har eleverna möjlighet att påverka sin egen undervisning och skolan arbetar aktivt mot ökat elevinflytande. Omvärlden utanför klassrummet används som resurs i klassrummet och genom entreprenöriellt lärande ges eleverna möjlighet att utveckla förmågor som ansvar och kreativitet.

På Vimarskolan råder nolltolerans vad gäller diskriminering, trakasserier och kränkningar. Ett synligt och kontinuerligt likabehandlingsarbete bedrivs på skolan där ett gemensamt tillvägagångssätt tillämpas i alla årskurser. På Vimarskolan ska elever och vuxna uppleva en trygg, säker och positiv miljö där verksamheten präglas av en öppen attityd och respekt för människors lika värde.

På Vimarskolan arbetar lärarna i väl fungerande arbetslag och ämneslag. Vi ser samarbete som viktigt och skolan arbetar medvetet med handledning och mentorskap för nyanställda. Kunskap och undervisning står i centrum. Tydligt ledarskap såväl i klassrummet som i skolledningen är viktigt för oss. Skolledningen prioriterar utvecklingsområden och skapar tid för att möjliggöra att dessa genomförs och slutförs.

På Vimarskolan arbetar vi tillsammans från förskoleklass till åk 9 för att skapa de bästa möjligheterna för varje enskild elev.