Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lilla Lundens förskola i Vimmerby

Lilla Lundens förskola ligger i centrala Vimmerby och är granne med Lundens förskola. Förskolan har fyra avdelningar i två plan.

Lilla Lunden ligger i nära både natur och idrottsanläggningar som vi tar tillvara på i vår verksamhet. På Lilla Lunden lagas maten på plats, i tillagningsköket.

Förskolan består av fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är en mötesplats för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Tillsammans arbetar vi för att barnets tid på förskolan ska vara rolig och lärorik. Vår verksamhet ska vara välkomnande, inspirerande och meningsfull. Barnen uppmuntras och får möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö. Vi lägger stor vikt vid att skapa trygghet och en lärande miljö.

Det nyfikna, tänkande och upptäckande barnet med lust att lära

Vi ser det kompetenta barnet med en inneboende vilja att utforska, uppleva och lära sig. Ett barn som har erfarenheter och kunskaper de kan dela med sig av och bygga vidare på. Genom lek och lustfyllt lärande vill vi stimulera och bevara barnens naturliga nyfikenhet, ge dem tid och utrymme till att tänka och reflektera sjäva samt ta till vara deras lust att lära.

Vi arbetar tematiskt eller i projektform och barnens intresse och önskemål ligger till grund för val av tema/projekt. Skapande verksamhet, sång och musik, naturvetenskap, teknik och matematik samt språkutveckling är naturliga inslag i vårt dagliga arbete.