Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ekonomi

Kommunens finansiella planering ska präglas av långsiktighet genom att bedriva en god ekonomisk hushållning, som ytterst syftar till att varje generation skall bära sina egna kostnader.

Sedan år 2000 gäller det så kallade balanskravet, som finns inskrivet i kommunallagen. Balanskravet innebär att kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Från år 2005 finns möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans om det föreligger synnerliga skäl.