Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1, "Vidala"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1, "Vidala", den 14 december 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Södra Vi centrum i anslutning till Djursdalavägen och Ekängsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet är att möjliggöra för bostäder och vård. En utbyggnad av Vidala vård- och omsorgsboende såväl som nya bostäder är möjlig i och med denna plan. Planen är flexibel och skapar därmed planberedskap för utveckling i Södra Vi.