Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4, den 30 september 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 31 oktober 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 700 meter norr om centrala Vimmerby vid korsningen Drottninggatan och Rektorsgatan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att planlägga 176 m² av fastigheten Gullvivan 5 från ”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna utöka bostadsfastigheten Gullvivan 4.

Anledningen till fastighetsutökningen är en önskad tillbyggnad som inte får plats på befintlig fastighet och som överskrider nuvarande byggrätt.

Rådande egenskapsbestämmelser för Gullvivan 4 såsom prickmark, exploateringsgrad (20% av fastighetsarean) och byggnadshöjd avses gälla även på den nya bostadsmarken.

Tomtstorleken för Gullvivan 4 är idag 954 m² och skulle efter planändringen bli cirka 1 133 m². Byggrätten skulle därmed öka från 191 m² till 227 m².