Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vattentjänstplan

Mellan 15 april och 10 maj är förslaget till Vimmerby kommuns nya vattentjänstplan ute på samråd. Synpunkter kan lämnas fram till 10 maj innan arbetet med planen fortsätter mot ett politiskt antagande i kommunfullmäktige.

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen för hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

En utbyggnadsplan av det kommunala VA-nätet är också en del av vattentjänstplanen. I det förslaget som nu går ut på samråd finns fyra områden identifierade för framtida utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Områdena ligger vid sjöarna Nossen, Borstingen och Krön samt del av Tuna tätort.

Efter samrådstiden revideras planen och en samrådsredogörelse tas fram.
Sedan följer en granskning av materialet innan planen ska antas av
kommunfullmäktige.

Förslag till vattentjänstplan finns tillgängligt digitalt tillgänglig längre ner på denna sida. Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen senast den 10 maj 2024, i första hand via mejl till adressen samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se Skriv ”Samråd vattentjänstplan” i rubrikfältet, ange namn och adressuppgifter samt fastighetsbeteckning, företagsnamn eller organisationsnummer i mejlet.

Du kan även skicka in synpunkter via brev till:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Vimmerby kommun, Stadshuset
598 81 Vimmerby

Inkomna synpunkter blir en allmän handling.


Har du frågor?
Kontakta planarkitekt Frida Karlsson via e-post till
frida.karlsson2@hultsfred.se eller via miljö- och byggnadsförvaltningens
växel 010–354 20 41.