Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hundar och andra sällskapsdjur i serveringsmiljöer

Här får du som driver ett serveringsställe, och du som vill ta med hunden till ett serveringsställe, information om vad som gäller kring hundar och andra sällskapsdjur i serveringsmiljöer.

Vad säger lagen?

Hundar och andra sällskapsdjur ska inte få tillträde till lokaler där man bereder, hanterar eller lagrar livsmedel. De bör heller inte ha tillträde till andra lokaler som är av hygienisk betydelse. Det kan till exempel vara omklädningsrum och diskrum.

Anledningen är att föroreningar och smitta kan påverka livsmedel direkt eller indirekt via personal, lokaler och utrustning. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att livsmedel inte blir kontaminerat, det vill säga smittat eller förorenat.

Får hundar och andra sällskapsdjur vistas i serveringslokalen eller på uteserveringen?

Det kan fungera att ha med hundar och andra sällskapsdjur om de bara vistas i serveringsdelen eller på uteserveringen. I så fall behöver serveringsdelen eller uteserveringen vara utformad så att djuren kan hållas separerade från utrymmen och lokaler där man hanterar och bereder livsmedel.

Om restaurangen serverar buffé eller har ett kök som är öppet mot serveringslokalen kan det finnas risk för kontaminering av livsmedel om hundar och andra sällskapsdjur vistas där. Om det finns en sådan risk bör hundar och andra sällskapsdjur inte accepteras, men det är en bedömning som får göras från fall till fall. Faktorer som påverkar är lokalernas utformning och verksamhetsutövarens rutiner kring detta.

Verksamhetsutövaren måste avgöra om det finns risk för kontaminering av livsmedel och ansvarar för att så inte sker. Av den anledningen kan verksamhetsutövaren neka någon att ta med sig hunden in i lokalerna.

Verksamhetsutövaren behöver också ta hänsyn till andra omständigheter, till exempel hur andra gäster upplever närvaron av hundar och andra sällskapsdjur men också att andra gäster kan vara allergiska eller rädda för hundar.

Även om det inte finns någon direkt risk för kontaminering av livsmedel, så är det alltid verksamhetsutövaren som själv bestämmer om man vill tillåta hundar och andra sällskapsdjur i serveringslokalen eller på uteserveringen.

Vad gäller för servicehund, ledarhund och signalhund?

En person som har funktionshinder bör få ta med sig sin ledarhund, servicehund eller signalhund in i serveringslokalen (till exempel pub, restaurang eller café) och i
vissa delar av en livsmedelsbutik. Hunden får inte följa med om det finns risk för att livsmedel kontamineras.

Tillsyn och kontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för tillsynen och kontrollerar att lagen följs.