Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Byggnadsminnen i Vimmerby kommun

Orren 2

Orren 2, Storgatan 3. Borgmästargården, uppfördes under 1700-talet.

Ejdern 1

Ejdern 1, Storgatan 32. Grankvistgården, uppfördes troligen 1736-40.

Domherren 1

Domherren 1, Stora torget. Rådhuset uppfördes 1824-25.

Ripan 8

Ripan 8, Storgatan 16. Tenngjutaregården, uppfördes troligen under 1700-talet.

Ripan 14

Ripan 14, Storgatan 28. Rådmansgården, uppfördes troligen under 1700-talet.

Tjädern 3

Tjädern 3, Storgatan 19. Hammarskjöldska gården, troligen från 1700-talet.

Näktergalen 3

Näktergalen 3, Sevedegatan 43. Tvåvånings reveterat trähus med interiörmålningar. Uppfört i ett plan omkring år 1740. Under 1800-talet påbyggt med ytterligare en våning. Renoverat under 1990-talet med ny fasad av träpanel.

Källängsparken

Källängsparken blev byggnadsminnesförklarad 2010. Parken skapades på 1950-talet av trädgårdsarkitekterna Ulla Bodorff.

Ösjfors handpappersbruk

Ösjfors handpappersbruk på fastigheten Kvill 11:2 och 11:3, belägen cirka 25 km nordväst om Vimmerby stad. Husen som är timmerhus, är grupperade runt ett gårdstun, invid Stångån. På platsen finns kvar en mangårdsbyggnad från 1780-talet, ett magasin, en ladugård, en mjölnarstuga, en f.d smedja och ett svin- och hönshus. Bruksbyggnaden som var från 1777 och 1800-talets början brann ner år 2005.

Tuna gård

Tuna gård på fastigheten Tuna 1:1. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1862-63 och flygelbyggnaderna 1760 respektive 1768.

Blägda 1:16

Blägda 1:16, Apelkullens banvaktstuga ingår som en del av byggnadsminnesförklarade smalspårsjärnvägen mellan Virserum - Jenny. Samtliga byggnader är bevarade och ger en god bild av hur livet på en av järnvägens boställen gestaltades.

Smalspåret

Smalspåret Virserum i Hultsfreds kommun till Jenny i Västerviks kommun är byggnadsminnesförklarat med tillhörande byggnader. Inom Vimmerby kommun finns Apelkullens banvaktstuga som är byggnadsminnesförklarad.