Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren ger stöd och vägledning för elever både i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll i att vägleda, informera och ge råd till elever. Vägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge dig som elev rätt information inför valsituationer du står inför under din utbildning.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Därför är kunskaper och undervisning om arbetsmarknad, arbetsliv och utbildningsvägar en fråga för alla lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare men också för andra aktörer med koppling till skolan.

Studie- och yrkesvägledaren ger dig vägledning när det gäller din nuvarande eller kommande utbildning, yrke och arbetsliv. Du får information om språkvalet till årskurs 6, antagnings- och behörighetsregler inför gymnasievalet, om yrkesval och om du vill läsa vidare på högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar.

Du kan också få information om studiemedel och hur du kompletterar betyg. Det är till studie- och yrkesvägledaren du vänder dig när du önskar byta någon kurs eller om du vill byta program.