Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Näs kulturkvarteret"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Näs kulturkvarteret, den 18 december 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 19 januari 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 800 meter från Vimmerbys centrum. Området begränsas av bostadskvarteren Kastanjen och Furan i öster samt Skogsgatan, Prästgårdsgatan och Furugatan i norr, väster och söder.

Detaljplanens syfte

Planens huvudsyfte är utöka besöksanläggningens yta med cirka 2 800 m² för att kunna utveckla trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs.

De befintliga verksamheterna ingår i detaljplanen av ett mer rationellt syfte att rensa bort underliggande detaljplan för att få hela besöksanläggningen i en och samma detaljplan. Därtill har ledningsrätter och andra rättigheter setts över och justerats.

Planen har hanterats med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.