Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Planering av livsmedelslokal

Din livsmedelslokal ska vara utformad och anpassad till den hantering som du bedriver. Utformningen och inredningen ska göra det möjligt att hålla en bra livsmedelshygien som förhindrar att livsmedel blir förorenade av smuts, bakterier och giftiga material.

Här hittar du viktiga delar som är bra att tänka på när du planerar en livsmedelslokal.

Bra flöde

Det är viktigt att flödet mellan ren och smutsig hantering fungerar så att det som är rent inte riskerar att blir förorenat, till exempel av smutsig disk, avfall eller smutsiga kartonger vid varuleverans.

Omklädningsutrymme bör vara placerat så att man kan byta om innan man kommer in i köket.

Tätt, slätt och lätt att göra rent

Alla ytor ska vara hela, släta och lätta att rengöra. De ska vara av material som inte suger åt sig fukt eller avger ämnen eller partiklar till livsmedlen. Inredningen bör vara tålig mot fukt och tåla nötning. Bänkar och hyllor bör vara byggda så att de antingen sluter tätt mot golvet eller så att ni lätt kommer åt att göra rent under och bakom. Belysningen ska ha kåpa eller splitterskydd.

Inga skadedjur

Inga skadedjur (möss, råttor, insekter) ska kunna ta sig in i lokalen. Därför är det viktigt att det inte finns några hål eller springor. Se till att:

  • dörrar och fönster sluter tätt
  • rördragningar är tätade
  • tillufts- och frånluftskanaler och avloppsbrunnar har nät eller galler.

Fönster och dörrar som är öppna ska ha ett nät som hindrar insekter från att komma in i lokalen.

Vatten och avlopp

Det ska, med några få undantag, alltid finnas tillgång till vatten av dricksvattenkvalitet i en livsmedelsverksamhet. Det bör finnas golvbrunnar i beredningslokaler för att underlätta rengöring, men även vanlig våttorkning kan fungera. Golvbrunnar ska ha vattenlås och galler.

Om verksamheten inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvattenbrunn.

Egen vatten i livsmedelsverksamheter

Bra ventilation

Det är viktigt med en god ventilation som är anpassad till verksamheten. Luftflöde från förorenat område till rent ska undvikas. Varma enheter, till exempel spis, ugn eller kokgryta, bör ha imkåpa som är ansluten till separat fläktstyrd kanal upp över taknock.

Utrymmen och inredning

Plats för att ta emot varor

Det ska finnas utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar och vagnar. Ta inte in varor direkt i beredningsutrymmen eftersom ytteremballaget kan vara smutsigt.

Personalutrymme

Det ska finnas omklädningsrum med plats för åtskild förvaring av privat- och arbetskläder, samt personaltoalett och handtvättställ som bara personalen får använda, för att minska risken för smittspridning.

Förråd och lager

Det bör finnas utrymmen för torra varor, förpackningsmaterial, samt kyl- och frysutrymmen. Du bör inte förvara kartonger direkt på golvet, använd hyllor eller vagn med hjul.

Beredningsutrymmen

Det bör finnas tillräckligt med arbetsbänkar, avställningsytor, värmeenheter, hyllor, hoar- och tappkranar, för att kunna hantera livsmedlen säkert. Det ska även finnas tillräckligt med kyl och frysutrymmen så att du kan förvara livsmedel vid rätt temperatur och utrustning med tillräcklig kapacitet för eventuell nedkylning, infrysning och upptining. Tänk på att man ofta förvarar olika råvaror i olika temperaturer för att de inte ska bli dåliga. Möjlighet för skilda kylenheter för olika oförpackade livsmedel (kött, fisk och grönsaker).

Det ska även finnas ett handtvättställ med flytande tvål och pappershanddukar Det är viktigt att tvätta händerna efter orena moment, till exempel toalettbesök, städning/diskning och hantering av pengar. Plats för förpackningsmaterial och paketering ska även finnas.

Kundutrymme eller försäljningslokal

Om oförpackade livsmedel exponeras för kunder ska produktskydd finnas så att livsmedel inte blir förorenade.

Diskutrymme

Diskning bör ske i ett avgränsat utrymme eller rum för att förhindra att livsmedel förorenas av stänk eller smutsiga luftpartiklar. Det bör även finnas plats för att separera ren och smutsig disk.

Om du har en diskmaskin med huv bör den, på grund av ångbildning, ha en ventilationskåpa för att förhindra mögel och problem med fuktskador. Man kan också behöva golvbrunnar för att underlätta rengöringen.

Städutrymme

I städutrymmet bör det finnas plats för:

  • städutrustning
  • hyllor för rengöringsmedel och liknande
  • upphängningsanordning för städredskap
  • utslagsvask
  • tappställe

Tänk på att separera utrustning som används i olika delar av lokalen, till exempel beredningsrum, kundytor, toalett och lager.

Avfallsutrymme

Utrymme för sopor ska vara avskilt från livsmedelshanteringen. Du ska förvara avfall från livsmedel i behållare och i utrymmen som är lätta att rengöra och är skadedjurssäkra. Om det finns vått och ruttnande avfall bör du ha ett kylt soputrymme, annars måste du se till att kärlen töms så ofta att det inte blir problem med lukt.