Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Störande lukter

Lukt kan, beroende på vilken källan är, orsaka olika hälsorelaterade problem. Därför måste man alltid ta problem med lukt på allvar och se det som en varningssignal på att hälsorisker kan finnas. Det är viktigt att man utreder och åtgärdar orsaken.

Fukt och mögel

Fukt och mögelskador upptäcker man ofta genom en obehaglig lukt. Lukten beskrivs ofta som lukten i en jordkällare men den kan vara svår att definiera och även att upptäcka. Fukt och mögel i bostaden kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär. Det kan också orsaka irritation i ögon och näsa och trötthetskänsla.

Information om fukt och mögel

Dålig ventilation

Har du problem med lukt från en annan plats än den egna bostaden eller lokalen kan det bero på att ventilationen inte räcker till. Det kan till exempel vara matos eller andra mycket besvärande lukter. Man bör även undersöka ventilationen vid lukter som är svåra att definiera.

En dålig ventilation kan göra att luften inomhus blir dålig. Detta kan leda till att du känner dig trött och har svårt att koncentrera dig. Ventilationen är viktig för att föra bort ämnen eller föroreningar som växer till inomhus, till exempel radon. Det kan även uppstå problem med fukt och mögel om ventilationen inte är tillräcklig.

Information om ventilationskontroll

Golvmaterial

Flytspackel som användes mellan åren 1977-1983 baserades ofta på proteiner som vid fuktiga förhållanden bryts ner till ammoniak eller andra illaluktande ämnen. Den råa, unkna lukt som känns i samband med flytspackelskador förekommer i mycket låga koncentrationer och kan vara svår att känna. Oftast uppstår problem med flytspackel när du bygger nytt. Problem kan också uppstå plötsligt efter många år på grund av en vattenskada.

En del plastmattor kan ge upphov till elak lukt av en något söt, stickande karaktär om de blir utsatta för hög alkalisk fuktighet under en längre tid, som fallet ofta varit på betongbjälklager. Då bildas luktande alkoholer och andra flyktiga organiska ämnen.

Linoleummattor luktar ibland illa i samband med våtstädning. En plötslig motbjudande lukt kan uppstå då vattenfilmen lämnar golvytan. Problemet beror på vilken metod du har när du städar och på att det fuktavvisande ytskiktet är skadat. Tillverkaren kan lämna anvisningar om hur du undviker problemet.

Hälsoeffekter som konstaterats i samband med alla de golvskador som nämns ovan är till exempel allmänna symtom som irritation, huvudvärk och trötthet, astma, hösnuva, slemhinnebesvär och hudutslag. Symtomen beror ofta på allergi eller annan överkänslighet som blir värre vid ovanstående problem med golvmaterial.