Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Björkkullens förskola i Södra Vi

Björkkullens förskola ligger i ett villaområde med närhet till skogen och Björkparken.

Förskolan har en fantastisk utegård med stora möjligheter till utforskande och undersökande lekar och aktiviteter.

Björkkullens förskola består av tre avdelningar med ett nära samarbete. På avdelningarna Blåsippan och Tussilagon går barn i åldern 1-4 år och på avdelningen Violen går barn i åldern 4-5 år.

Förskolans ledord och hur vi arbetar med dem

Trygghet

På förskolan arbetar vi med att alla barn ska känna sig välkomna och bli sedda när de är här. Vi vill att föräldrar och barn ska känna tillit till oss pedagoger, de ska känna att de vågar vara sig själva tillsammans med oss.

Glädje

Förskolan ska ha en positiv och lustfylld miljö där barnen känner att de trivs och att de är en betydelsefull del i gruppen.

Lek

På förskolan har leken en central betydelse för att barnens lärande ska upplevas lustfyllt. I leken får barnen utlopp för tankar och idéer som leder till ett lärande. I leken utvecklas även barnen socialt där de lär sig att bygga varaktiga relationer och lösa konflikter. Vi finns med barnen som medlekare och är alltid ett stöd i barnens lek.