Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Mentorer

Vi erbjuder stöd via mentorer för nya ställföreträdare

Du kan som ny ställföreträdare få hjälp av en mentor som vägleder, ger råd och stöd under första året. Mentorn kan inte agera handgripligen i ditt ärende. Ett ställföreträdarskap är ett personligt uppdrag och får inte föras över på någon annan. Om du exempelvis har problem med hur en årsredovisning ska utformas kan mentorn förklara eller visa men inte göra den åt dig.

För er som varit ställföreträdare under en längre tid och kan behöva stöd och råd inför t ex försäljning av fast egendom kan dessa mentorer vara behjälpliga.

För vidare information kontakta oss på 010-356 90 00, mån-torsdag 10-12.00 eller ovis@vimmerby.se