Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Prao

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är obligatorisk och ska erbjudas i grundskolan och anpassade grundskolan.

Prao ska erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan.

För elever som är mottagna i anpassade grundskolan finns ett obligatoriskt inslag av prao i undervisningen. Utrymmet i timplanen för skolans val ska användas för undervisning i ett eller flera ämnen och för praktisk arbetslivsorientering.

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet vilket hjälper eleverna inför kommande studie- och yrkesval. Prao ska i första hand anordnas på en arbetsplats. I andra hand ska prao anordnas genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Vimmerby kommun använder sig av verktyget samverka.nu för att underlätta hanteringen av praktikplatser.