Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avgiftskontroll i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Vimmerby kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför vi årligen en avgiftskontroll. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift vårdnadshavare har lämnat och som är registrerad inom förskola och fritidshem i Vimmerby kommun.

Beslut om avgiftskontroll

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 juni 2017 om att genomföra årlig retroaktiv avgiftskontroll.

Meddela rätt inkomstuppgifter

Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Som vårdnadshavare ansvarar du för att meddela rätt inkomstuppgifter. Även ändringar gällande familjeförhållandena ska meddelas.

Ändringar gör du i vår e-tjänst.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka skillnaden i avgift. Har du betalat för lite kommer du att få en faktura att betala inom 30 dagar. Har du betalat för mycket kommer vi att betala tillbaka överskottet så snart som möjligt. Är skillnaden mindre än 600 kr per år görs ingen korrigering.

De personer som antingen får pengar tillbaka eller en faktura att betala, kommer att få ett brev med mer information.

Avgiftskontroll hösten 2024

Under hösten 2024 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att kontrollera inkomstuppgifterna som vårdnadshavare med barn inom förskola och fritidshem lämnade för år 2022.