Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Räddningstjänsten Vimmerby

Brandbil 5010

Räddningstjänsten är den kommunala verksamhet som har ansvaret för samordning av kommunens räddningstjänst, säkerhets- och krisberedskapsarbete.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckor i samhället. Vi ska även förbereda och genomföra räddningstjänst på ett effektivt sätt.

Genom utbildning, information och rådgivning stödjer vi alla som bor, arbetar, vistas och färdas i vår kommun att ta sitt ansvar för liv och säkerhet. Det gäller även företag och organisationer som finns i kommunen. Det är dem, både individer och organisationer, som vi ytterst arbetar för.

Räddningstjänsten har beredskap i kommunen dygnet runt på fyra av våra fem stationer.

Stationer med beredskap finns i Vimmerby, Södra Vi, Rumskulla och Tuna. Stationen i Locknevi är organiserad som ett räddningsvärn utan beredskapsskyldighet.

Våra stationer

Vimmerby: 010-356 93 30
Södra Vi: 0492-201 35
Rumskulla: 0496-401 48
Tuna: 0492-502 42
Locknevi: 0492-701 30

Vimmerby kmm

Räddningstjänsten på Facebook

Räddningstjänsten Vimmerby finns även representerade på Facebook. Syftet är att skapa en kanal för snabb och enkel spridning av information till allmänheten. Informationen som publiceras ska spegla hela verksamhetens område.

Via Facebook vill man informera om räddningstjänstens verksamhet och skapa dialog med medborgare, besökare och andra aktörer för att tillsammans öka säkerheten och tryggheten i Vimmerby kommun.