Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nedtagning av träd och röjning av sly på kommunens mark

Ek

Generellt är vi restriktiva med att fälla friska träd. Exempel på där skälen inte är tillräckliga är när ett träd skymmer solen, barrar, eller att löv från kommunens buskage blåser in på tomten. Exempel på när skälen är tillräckliga är när trädet är skadat eller ruttet. Varje enskilt fall bedöms utifrån de faktorer vi måste ta hänsyn till.

Ansök om trädfällning eller röjning av sly

Du kan ansöka om att fälla träd eller ta bort sly som står på kommunens
park-, natur eller trafikmark. Ansökningsblankett hittar du nedan.

Står trädet på privat mark ska du vända dig till fastighetsägaren.

Vid akuta fall se: Anmäl om farligt träd

Hur bedöms ansökan?

Varje ansökan bedöms utifrån följande faktorer:

  • Vad betyder trädet för området som helhet?
  • Har trädet några ekologiska eller estetiska värden?
  • Hur är trädets kondition?
  • Hur påverkas de boende runt omkring? Grannar måste vara överens och skriva
    under ansökan.

Vi återkopplar till dig om ansökan blir godkänd eller inte inom 8 veckor från
den dagen ansökan kom in. Om vi bedömer att träd eller sly bör tas bort, fäller
eller röjer vi och transporterar bort det under vintersäsongerna. Du kan lämna
in din ansökan när som helst under året.

Inför större avverkningar informerar vi närboende i tid, så att vi får
eventuella önskemål innan arbetet påbörjas. 

Observera att det inte är tillåtet enligt svensk lag att själv fälla,
beskära eller på något sätt skada träd eller växtlighet på annans mark utan
tillstånd.