Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vad gör en god man eller förvaltare?

Många människor i vårt samhälle klarar inte av att ta hand om sig själva och sin egendom. Det kan handla om omyndiga personer eller personer som på grund av ålder och sjukdom inte kan bevaka sin rätt. Dessa människor har rätt till hjälp av en så kallad god man.

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan bevaka sina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur förordnandet är utformat men det kan till exempel handla om att hjälpa till med ansökningar till myndigheter, se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar.