Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Sjöar och vattendrag

I Vimmerby kommun finns delar av fem huvudavrinningsområden. Dessa är Stångån, Emån, Virån, Botorpsströmmen och Marströmmen. Det finns också cirka 340 sjöar som är större än en hektar.

Längre ned på sidan hittar du en naturvärdesbedömning för 16 sjöar och tre vattendrag i kommunen. Arbetet med att ta fram dessa utfördes år 2006. Är du intresserad av mer information så kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Huvudavrinningsområden

Stångån

Stångån täcker västra och centrala delarna av kommunen. Från Ydrefors rinner ån mot sydost för att vid Storebro vända norrut. Ån lämnar Vimmerby kommun genom sjön Juttern. Viktiga biflöden är bland annat Lillån (Hjorten), Grytgölsbäcken, Vervelån, Nylingeån, Djursdalabäcken och Högerumsån/Norängsån.

Botorpsströmmen

Botorpsströmmen täcker nordöstra delarna av kommunen och avrinner via sjön Yxern. Biflöden är bland annat Vanstadån, Hällån/Venån och Gröppleån.

Marströmmen

Marströmmen finns i kommunens sydöstra delar och avrinner genom Tunaån via Bredsjön och Kulltorpasjön.

Virån

Virån täcker ett par mindre områden i söder och här finns bland annat sjön Solnen.

Emån

Silverån är ett biflöde till Emån och utgör gränså mot kommunerna Eksjö väster om och Hultsfred söder om Vimmerby kommun.

Sjöar och vattendrag

I Vimmerby kommun finns cirka 340 sjöar som är större än 1 hektar. De till ytan största sjöarna är Yxern, Krön och Juttern. Sjöar brukar delas in i olika typer efter trofigrad eller näringsförhållanden. De flesta sjöarna i vår kommun är näringsfattiga och många har ett klart vatten.