Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ekonomi, Studiehjälp

När du studerar på gymnasiet får du studiebidrag till och med första halvåret du fyller 20 år. Det finns olika bidrag för studier på gymnasienivå, till exempel inackorderingstillägg, extra tillägg, lärlingsersättning och Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

CSN är den myndighet som hanterar studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån.

Studiebidrag

Du som studerar i gymnasieskolan kan få studiebidrag. Studiebidraget får du från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Du kan som längst få studiebidrag till och med första halvåret det år du fyller 20.

Studiemedel

Studiemedel är för dig som studerar på komvux, högskola, universitet eller yrkeshögskola. Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Inackorderingstillägg

Har du en lång och besvärlig resväg kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Extra tillägg

Behöver din familj mer bidrag kan du ansöka om extra tillägg. Det ansöker du om hos CSN.

Lärlingsersättning

Om du går en lärlingsutbildning på gymnasiet där en del av utbildningen är på en arbetsplats, kan du få bidrag för måltider och resor. Mer information hittar du hos CSN.

Rg-bidrag

Om du studerar vid ett riksgymnasium (Rg) för döva, hörselskadade eller rörelsehindrade kan du ansöka om Rg-bidrag.

Ogiltig frånvaro påverkar ditt studiebidrag

Om du är borta från skolan utan att skolan har godkänt det räknas det som ogiltig frånvaro (skolk). Det är skolan som avgör om du har haft giltiga skäl för din frånvaro. Skolan ska rapportera till CSN att du har ogiltig frånvaro och då stoppar CSN utbetalningen av studiebidraget. När CSN får meddelande om att skolket upphört, har du rätt till studiebidraget igen.

För dig som fyllt 20 år och går i gymnasieskolan

Om du fyller 20 år under gymnasietiden måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån men det går söka enbart bidraget. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Mer information om studier och bidrag finns på CSN:s webbplats.