Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Trafikanordningsplan

Exempel på trafikanordningsplan


Ska du göra ett arbete på väg?

Du som ska göra ett arbete på väg behöver skicka in en ansökan till trafikingenjören om en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan), se blanketten och information längre ner på sidan. Handläggningen går fortare när ansökan är korrekt ifylld.

Skicka in ansökan i tid!

Skicka in ansökan minst 10 arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Ett vägarbete får inte påbörjas innan det finns en granskad TA-plan. Om TA-planens giltighet har gått ut och arbetet inte slutförts, måste en ny ansökan skickas in för att förlänga TA-planens giltighetstid.

Efter att du skickat in din ansökan kommer trafikingenjören att hantera den och återkoppla om den blir godkänd eller inte.

Ska du göra återkommande arbeten på väg?

Vid återkommande arbeten med liknande arbetsmoment kan du ansöka om en generell trafikanordningsplan. Använd samma blankett som Ansökan TA-plan och märk mailet med Generell ta-plan.

maila till: taplan@vimmerby.se