Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimarparken - Vimmerby kommuns nya lekpark byggs i detta nu

Under 2022 tillsatte Vimmerby kommun medel för en ny idrottsyta/aktivitetspark för fysisk aktivitet i Vimmerby. Under planeringen av ytan så landade vi in i att göra en generationsöverskridande aktivitetspark för lek, rörelse och avkoppling med skogs - och miljöinslag och fokus på naturen.

OBS: Vimarparken kommer att officiellt öppnas tidig vår 2024. Delar av parken kommer med stor sannolikhet öppnas upp för lek redan under 2023. Vi ser verkligen fram emot detta och hoppas att ni också gör det.

Utvecklingsavdelningen tilldelades budget för att starta upp aktivitetsparken. Anton Palmér och Mirja Holgersson som jobbar som fritidssamordnare fick tidigt i uppgift att jobba fram en plan och plats för hur parken skulle kunna utformas. Ganska tidigt i processen landade vi in i att anlägga parken bakom tennishallen och bredvid Vimarhaga och Borghaga.

"Ett strategiskt område att göra en generationsöverskridande aktivitetspark för både barn och äldre. Nära till fritidsgård, äldreboende, skolor men framförallt så kollade vi vart befintliga lekplatser ligger och vart det bor mycket barn och unga. Eftersom vi också hade en stor yta på detta område så kunde vi inte hitta en bättre plats med närhet till så många människor." säger Anton Palmér.

Vimmerby kommun har antagit en lek- och badplatsstrategi som har arbetats fram av bland annat Tomas Larsson, Emma Rignell och Mirja Holgersson. I detta arbete har Mirja varit ute på flertalet förskolor för att titta på hur barnen vill leka och vad de önskar ska finnas i en lekpark 2022 och framåt.

"Det är viktigt att förstå att barnen är en stor del av en aktivitetspark och deras behov och vilja är viktigt att ta i beaktande. Det är lätt att vi landar in i en tro att vi vuxna vet vad barnen vill när det i själva verket är barnen som är experter på detta. Deras önskemål kommer genomsyra våra tankar kring parkens utformning och innehåll" säger Mirja Holgersson.

 

Efterhand och i dialog med samhällbyggnadsavdelningen så såg vi möjlighet att kunna bygga parken med egna resurser. Fredrik Starenflykt på vår driftsenhet har varit ansvarig för utförandet av arbetet och tillsammans med Tommy Andersson och Johannes Svensson så har de jobbat aktivit med den praktiska utformningen av parkens ytor.

"Det är roligt att kunna vara med och påverka de praktiska bitarna i parkens utformning, vi är ett starkt team och har blivit duktiga på att se hur vi kan göra saker på bästa sätt med de material vi har. Det skall bli väldigt roligt att jobba fram denna lekpark."

En omröstning gjorde på sociala medier och området kom tidigt att kallas för "Vimarparken" i ett första skede.

Under 2022 när tankarna på vart parken skulle ligga började ta form så tog vi hjälp av Funkia landskapsarkitektur som skissade på en övergripande bild på hur hela parken skulle kunna komma att se ut när arbete var klart. Redan här ville vi jobba med naturliga material med fokus trä, sten och liknande.

I början kom stora delar att handla om det markförberedande arbetet. Vi lade väldigt mycket maskintimmar på att planera grunden till parkens utformning. Under tiden Fredrik, Tommy och Johannes jobbade med de markförberedande arbetet fokuserade Anton på att upphandla och köpa in material till parken. Allt ifrån grillhus, virke, gungor, handikappsanpassad "snurra" men även multiarena till den asfalterade ytan ovanför parken.

Vi påbörjade sedan arbetet med att färdigställa linbana, ett av två grillhus och en "scen" under vår fina tall under hösten 2022.

En dialog med Vimarhaga och Borghagas akvitietssamordnare togs där vi lyssnades in vilka behov deras brukare hade av den nya aktivitetsparken som ligger ett stenkast från deras boende, en viktig byggsten för att få till det generationsöverskridande park.

En stor utamning för oss och en väldigt viktig del under parkens uppbyggnad har hela tiden varit tillgänlighetsanpassning. Här försöker vi hela tiden tänka in det perspektivet i allt vi gör. Ibland fattar vi beslut att det inte är möjligt men om det finns förutsättningar så försöker vi möjliggöra så det finns saker att göra för alla i vår park. Fredrik har en kontinuerlig dialog med "anpassad skola" för att vara lyhörd till deras önskemål och tankar på hur vi gör parken mer tillgänglig.

Under hösten 2022 så blev Anton och Mirja ödmjuka och insåg att de inte hade den kompetens som behövdes för att kunna göra parken exakt så bra som de föreställt sig. "Hur ska vi tänka här?", "Hur passar allt ihop?". Därför tog de en kontakt med Elin Jofjärd och Janna Corneliusson som arbetar en hel del med utformningarna av miljöer och scener på Astrid Lindgrens värld. En hel del kunskap och skicklighet med andra ord. Intresset var ömsesidigt så Elin och Janna blev ett ovärdeligt samarbete för oss med många idéer och tankar kring parkens estetiska utformning.

Till slut så landade vi in i en arbetsgrupp med 7 personer med olika kompetens som hjälptes till med parken.

Anton och Mirja det övergripande ansvaret över budget och samordning
Fredrik tillsammans med Tommy och Johannes för utförande
Elin och Janna kring detaljer, estetik och "röda tråden"

Frågor vi ställde direkt blev bland annat:

Hur den skall se ut?
Hur maximerar vi lekvärden för barnen?
Hur hittar vi bra sysselsättning för vuxna när barnen leker?
Hur gör vi parken tillgänglig för så många som möjligt?
Hur gör vi parken attraktiv för äldre vuxna?
Hur, hur och hur var frågor vi ställde oss

Ovan syns en bild på den första lekattraktionen som blev klar i parken i slutet av 2022.

 

2023

Det var först under 2023 som det började hända mycket i parken. Under våren fortsatte arbetet med hur utformningen skulle se ut och en del justeringar gjordes. Vi handlade in material som vi skulle användas till olika delar, lekställning, träd, buskar, stockar, bord, bänkar med mera. Våren handlade mest om att få klart upphandlingarna och få hem alla grejer.

Ovan ser ni en bild när vi förenade nytta och nöje och körde ett planeringsmöte under lunchen. Här diskuteras allt ifrån utformning av sandleksytor till exakt vart träden skall planteras.

När vi har beställt bänkar och sittytor har vi både fokuserat på det estetiska men framförallt tillgänglighet. Att vara en plats för alla i så stor utsträckning som möjligt. Både vad gäller hur vi kan ta oss runt i parken, men också att alla i så stor utsträckning som möjligt ska kunna vara med i lek och aktivitet.

Tommy och Johannes håller på att bygga upp klätterställningen. Ett gediget och tungt arbete med stort fokus så att allt blir rätt.

Under processen kom Lars Johansson, ordförande i Kultur- och fritidsutskottet och Daniel Nestor, ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet på besök för att se hur arbetet med parken fortskreds. Anton, Mirja och Fredrik berättade gladeligt om vad som hade hänt i parken och hur de framtida planerna såg ut. Vi tror att både Lars och Daniel lämnade parken med en stor förhoppning om att den kommer bli en stor tillgång för alla medborgare i Vimmerby kommun.

En lite teaser på klätterställningen ovanifrån, En lekplats med 3 torn och två rutschekanor med mycket olika typer av klätterlek.

Fredrik, Johannes och Tommy har jobbat hårt med utformningen av det stora sandlandet
som vi har planerat för. Det är i två olika nivåer för att skapa en kreativ lekfull miljö. På bilden ovan syns planer på det kommande sandbordet som gör sandleken mer tillgänglig även för barn, unga och vuxna i rullstol eller liknande. Deltagare från anpassad skola har varit på platsen för att ge sin feedback på hur sandbordet skulle kunna se ut för att göra det så bra som möjligt för inkluderad sandlek.

Ovan syns en stor klättervägg som kommer ligga mot pulkabackens ena sida, sidan som går mot lekparken. Klätterväggen ligger mitt i den stora lekparken och det finns flertalet olika alternativ för att ta sig upp för den. Väl upp så är det en platå med fin utsikt över hela aktivitetparken.

Tommy och Johannes krattar ut och jämnar ut gräsytan i Vimarparken medan Fredrik kör fram jorden. Till vänster på bilden så syns de tillagda stenarna och en del av sittytorna i parkens lekplatsområde. Det har varit en lerig höst att jobba i men de har slitit dagligen för att få parken så bra som möjligt.

Ovan syns gänget som gör Vimarparken möjlig. Här träffas vi under en lunch för att diskutera vart alla sittytor skall vara i parken, hur vi kan placera bänkar och ytor att sitta i förhållande till vart träden står och på så vis hitta både skuggiga platser att sitta på men också i solen.

Vi gör också i detta nu, mitten av november en samlad bedömning om att det blir svårt att öppna upp alldeles för mycket lek redan nu, dels håller vi fortfarande på att jobbar i parken men regnet och maskinarbetet har gjort att det fortfarande är väldigt stora lerområden som inte hinner torka till och "sätta sig" än. Vi väljer därför snart att öppna upp båda grillhusen för vintermys och även linbanan och gångstråket igenom parken nu när belysningen också är på plats.

Här ovan syns delar av Inte-nudda-marken banan som gjorts. Jag vet inte exakt hur mycket vi berört det innan men tanken är att man skall kunna gå runt och i hela parken utan att nudda marken.

Anton Palmér - Tanken med en lång inte nudda-marken-bana växtes för oss för många år sedan när det kom in ett förslag att göra en i källängsparken. Vi anammade den idén nu när vi satte igång arbetet med Vimarparken. Elin, Janna, jag och Mirja har mycket tankar kring hur det kan se ut men utan Fredrik, Johannes och Tommys finesser och genialitet så hade det inte blivit såhär bra som det kommer att bli. Du kan redan nu korsa vägen på 4-5 ställen utan att behöva gå ner i marken".

Inte-nudda-marken banan består av allt möjligt men mycket stockar, stenar och naturligt material men även Klätterväggen och linbanan är inkluderade i inte-nudda-markenbanan.