Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Snövits förskola i Vimmerby

Snövits förskola är en tvåavdelningsförskola i ett bostadsområde i Vimmerby med närhet till skog och natur.

Snövits förskola är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har funnits sedan 1990. Vi har en gård som inbjuder till varierande lek som främjar barnens utveckling och lärande.

Snövits mål och inriktning

Vi arbetar efter målen i förskolans läroplan, vår egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Stor vikt läggs vid lekens betydelse för barnens utveckling.

Vi har ett demokratiskt arbetsklimat och strävar efter att alla barn ska känna sig trygga och se fram emot att komma till vår förskola. Vi tar till vara på barnens lek och intressen och på det viset skapar en grund för lärandet på ett lustfyllt sätt.

Den viktigaste informationskanalen får vi genom de dagliga kontakterna mellan föräldrar och personal vid lämning och hämtning.

Utvärdering av verksamheten sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten och enkäter som Incito. Pedagogerna skriver kontinuerligt "Snövitsbladet" som alla föräldrar får del av. Dokumention från vår verksamhet sätts regelbundet upp på väggar och i vår tambur.