Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lokala Naturvårdsprojekt - Wimer bike park

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Vimmerby kommun har fått medel tillsammans med CK Wimer för att genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa genom nya cykelspår i Wimer bike park.

Vimmerby kommun har beviljats medel på 476 000:- till det lokala naturvårdsprojektet Wimer bikepark - Utveckling av tätortsnära cykelområde i Vimmerby kommun.

Syftet är att få fler barn, ungdomar, vuxna och familjer ut i skogen och röra på sig och samtidigt ge dom naturupplevelser och kunskap om skog och mark genom att anlägga två cykelleder i tätortsnära skogsområde..

De nya lederna ska byggas med naturmaterial som grus, sten och stockar och innehålla anpassade hinder för olika åldrar och kunskapsnivå.

I projektet ingår bland annat analys av området och skogen, vilka naturvärden som kan bevaras och lyftas fram, beredning av mark, forma vallar och hopp, bygga broar, anlägga stigar anpassade efter naturens egna strukturer. All byggnation är av material från naturen.

Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2023

Ovan ser vi delar av den nya barnleden. Nedan ser vi tidigt i bygget av den nya XCO-banan. Båda banerna har nu närmat sig slutet och hela resultatet ser du upp på anläggningen, missa inte det.

Nedan en bild på representanter från Abloc, CK Wimer och Vimmerby kommun i planeringsstadiet av den nya XCO-banan