Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från förskoleklass till årskurs 9. I Vimmerby kommun finns det nio kommunala grundskolor och en anpassad grundskola.

Grundskolan består av förskoleklassen och nio årskurser. För barn med en intellektuell funktionsnedsättning finns den anpassade grundskolan. Anpassade grundskolan har årskurserna 1-9.

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklass är en egen skolform och har samma läroplan som grundskolan. Terminerna är samma som för eleverna i grundskolans övriga årskurser.

Fritidshem

Varje skola erbjuder fritidshem under den del av dagen då eleven inte går i skolan och under loven.

Fritidshem är för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fristående grundskola och fritidshem

I Vimmerby kommun finns ingen fristående grundskola men ett fristående fritidshem (Källbacken).

Om grundskolorna

I menyn till höger finns information om kommunens grundskolor.

Jämför grundskolor

Jämför skolornas elevantal, lärartäthet, betyg och resultat på nationella prov på Skolverkets webbplats Hitta och jämför grundskolor.

Digitala tjänster inom grundskolan

Vi använder digitala skolsystem i kommunikationen mellan vårdnadshavare, elever och pedagoger. På vår sida E-tjänster och blanketter hittar du information om de olika tjänsterna.