Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Grundskola

Grundskolan vänder sig till elever i åldern 6-16 år. I Vimmerby kommun finns nio kommunala grundskolor. Förskoleklass och fritidshem finns på skolorna.

Grundskolan omfattar förskoleklass för sexåringar och årskurs 1- 9. I anslutning till skolan erbjuds fritidshem.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år och rätt till utbildning i grundskola och grundsärskolan. Skolans rektor har ansvaret för den dagliga verksamheten.

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklass är en egen skolform och har samma läroplan som grundskolan. Terminerna är samma som för eleverna i grundskolans övriga årskurser.

För barn som behöver tillsyn före eller efter skoltid erbjuds plats i fritidshem.

Fritidshem

Fritidshemmen en pedagogisk verksamhet som kompletterar och samverkar med utbildningen i förskoleklass och skolan. Varje skola erbjuder fritidshem under den del av dagen då eleven inte går i skolan och under loven.

Fritidshem är för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fristående grundskola

I Vimmerby kommun finns ingen fristående grundskola.

Om grundskolorna

I menyn kan ta dig vidare till respektive skola.

Jämför grundskolor

Du kan jämföra skolornas elevantal, lärartäthet, betyg och resultat på nationella prov på Skolverkets webbplats Välja skola.

Digitala tjänster inom grundskolan

Inom grundskolan använder vi olika digitala tjänster i kommunikationen mellan vårdnadshavare, elever och pedagoger.

På vår sida E-tjänster och blanketter kan du läsa mer om de olika funktionerna.