Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anslagstavla

Detta är Vimmerby kommuns officiella anslagstavla enligt kommunallagen 8 kap 9-12 §§.

Här anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden samt om justering av protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna, utskotten och vissa externa organ.

Ifall du inte har tillgång till internet finns i Kontaktcenter en dator som du kan använda.

Överklaga beslut

Anslagen av justerade protokoll finns här i tre veckor och detta är den tid du som kommunmedlem har rätt att överklaga besluten.

Mer information om att överklaga beslut

Kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. 

I socialnämndens myndighetsutskott fattas beslut i enskilda personärenden. Då gäller andra regler för överklagan och det hanteras inom socialförvaltningen.