Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Anslagstavla

Vimmerby kommuns officiella anslagstavla.

Enligt den nya kommunallagen ska kommunen ha en digital anslagstavla. Anslagstavlan som hittills funnits i entrén till Stadshuset kommer därför att försvinna.
Om du inte har tillgång till internet kan du ta del av vår digitala anslagstavla via datorer på Vimmerby bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.
På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Överklaga beslut

Från det att ett beslut publiceras på denna sida kan du, inom tre veckor, överklaga beslutet. Rätten att överklaga gäller dig som är folkbokförd i, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Vimmerby kommun.

Mer information om överklagan av beslut

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

I socialnämndens myndighetsutskott fattas beslut i enskilda personärenden. Dessa protokoll finns inte med i listan nedanför.

Kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. 

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: