Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hjälp att handla - hemsändning från butik och inköpsservice genom hemtjänsten

Om du inte själv klarar att handla dina dagligvaror finns det två olika former av hjälp.

Hemsändning av dagligvaror

Bor du i någon av kommunens kransorter kan det finnas möjlighet till hemsändning av varor från den lokala butiken.

Kontakta din lokala handlare för att höra hur rutinerna ser ut och om butiken kan hjälpa dig.

Landsbygdsservice - hemsändning av dagligvaror

Inköpsservice - en insats enligt socialtjänstlagen

Inom Vimmerby tätort innebär inköpsservice att du får hjälp att beställa varor från Tempo, den butik i Vimmerby tätort som socialförvaltningen har avtal med.

Om du bor utanför tätorten och inte kan få hemsändning av varor från den lokala butiken
så kan du också ansöka om inköpsservice.

Du ansöker ominköpsservice hos kommunens biståndshandläggare.

Ansöka om hjälp