Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Junibackens förskola i Tuna

Junibackens förskola ligger i utkanten av Tuna samhälle två mil utanför Vimmerby.

Den kreativa förskolan med känsla för naturen

Junibacken har barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till skog och naturområden som vi flitigt använder. Vi har nära till skolan med idrottshall och fritidshem, vilket gör att verksamheterna kan samarbeta.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet som är trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi sätter barnens nyfikenhet och intressen i centrum för att stimulera deras vilja och lust att lära.

Hur arbetar förskolan för att nå läroplanens mål?

Vid planering av förskolans verksamhet utgår vi från förskolans läroplan. Vi delar upp barnen i mindre grupper så att alla barn blir sedda och bekräftade. Genom ett temainriktat arbetssätt använder vi oss av skogen, sång, rörelse, lek, skapande och andra aktiviteter för att utveckla språk, motorik, matematik, naturkunskap och miljöarbete.