Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Socialchef, stab och bemanningsenhet

Kontaktuppgifter till socialchef och stab

Namn

Telefon

Anette Nilsson, socialchef

010-356 91 11

Cathrin Landholm, controller

010-356 91 10

Petra Karlsson, ekonom

010-356 91 01

Jonathan Will, IT-samordnare

010-356 91 12

Anna Kindström, kvalitetssamordnare

010-356 95 39

Monica Ryd, ehälsasamordnare

010-356 91 34

Camilla Lindström, förvaltningssekreterare

010-356 90 46

Lotta Gustavsson, förvaltningsadministratör

010-356 91 09

Clara Granado, beredskapssamordnare

010-356 91 33


Bemanningsenheten


Bemanningsenheten är en samlad enhet i Vimmerby kommun

som hanterar frånvaro och behov av ersättare. Enheten bemannas varje dag av planerare. Deras arbete är att ordna ersättare till beställande arbetsplatser.


Robert Lindström, verksamhetschef för bemanningsenheten

010-356 91 08

Camilla Lars-Olofsdotter Karlström, enhetschef för bemanningsenheten

Kontor på Sevedegatan 45

010-356 98 51

Linda Carlsson, enhetschef för bemanningsenheten

Kontor på Sevedegatan 45

010-356 98 67

Bemanningsenhetens planerare telefon

Finns på Sevedegatan 45

010-356 98 61 eller 010-356 98 66.

Post till socialförvaltningen

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby