Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontakta oss - Socialchef, stab och bemanningsenhet

Kontaktuppgifter till socialchef och stab

Namn

Telefon

Anette Nilsson, socialchef

0492-76 91 11

Cathrin Landholm, controller

0492-76 91 10

Petra Karlsson, ekonom

0492-76 91 01

Jonathan Will, IT-samordnare

0492-76 91 12

Anna Kindström, kvalitetssamordnare

0492-76 95 39

Monica Ryd, ehälsasamordnare

0492-76 91 34

Camilla Lindström, förvaltningssekreterare

0492-76 90 46

Lotta Gustavsson, förvaltningsadministratör

0492-76 91 09

Clara Granado, beredskapssamordnare

Nås via kontaktcenter


Bemanningsenheten


Bemanningsenheten är en samlad enhet i Vimmerby kommun

som hanterar frånvaro och behov av ersättare. Enheten bemannas varje dag av planerare. Deras arbete är att ordna ersättare till beställande arbetsplatser.


Robert Lindström, verksamhetschef för bemanningsenheten

0492-76 91 08

Camilla Karlström, enhetschef för bemanningsenheten

Kontor på Sevedegatan 45

0492-76 98 51

Linda Carlsson, enhetschef för bemanningsenheten

Kontor på Sevedegatan 45

0492-76 98 67

Bemanningsenhetens planerare telefon

Finns på Sevedegatan 45

0492-76 98 61 eller 0492-76 98 66.

Post till socialförvaltningen

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby