Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anmälan om driftstörning

Om det uppstår en driftstörning eller någon annan avvikelse på ditt företag som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön måste du kontakta räddningstjänsten och miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om driftstörningen eller utsläppet sker när det inte finns personal på plats hos miljö- och byggnadsförvaltningen ska du skicka ett e-postmeddelande till miljo.bygg@hultsfred.se.

Därefter kan du använda blanketten nedan som underlag för skriftlig redogörelse av händelsen. Blanketten skickar du till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om det krävs en sanering eller efterbehandling av området måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen om möjligt i god tid före saneringen.

Informartion om förorenade områden