Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Enheten för vuxna

Enheten för vuxna består av flera olika delar och har olika målgrupper.

 • Beroendegruppen som riktar sig till personer med beroendeproblematik (Socialsekreterare utreder, behandlare genomför insats).
 • Våld i nära relation (VNR)
  (Socialsekreterare utreder och socialtjänstens familjeteam utför insats)
 • Socialpsykiatri
  (Socialsekreterare utreder behov av boendestöd och/eller dagverksamhet och
  enheten för socialspykiatri utför insatsen).
 • Kontaktpersoner för vuxna
  (Socialsekreterare utreder, tillsätter och följer upp).
 • Motverka avhysning och akut bostadslöshet
 • Handläggning, beslut och tillsyn av alkoholtillstånd och receptfria läkemedel.