Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall. Du får alltså inte själv ta hand om ditt avfall genom att elda upp det. Men beroende på var du bor kan du få elda torrt trädgårdsavfall som du inte kan använda för kompostering.

Vad räknas som avfall?

Varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som du gör dig av med eller är skyldig att göra dig av med är ett avfall och får inte eldas. Även till exempel trä, kartong, papper och liknande räknas som avfall och får inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön. Det spelar ingen roll om föremålet eller ämnet är rent eller i sig inte är farligt, det är ändå ett avfall.

Varför är det förbjudet att elda avfall?

Vid eldning av avfall bildas ämnen som är skadliga för miljön och vår hälsa. För att undvika spridning av dessa ämnen är det förbjudet att elda avfall. De farliga ämnena ökar risken för att människor drabbas av sjukdomar, såsom astma eller lungcancer. Dessutom bildas rök som luktar illa och stör omgivningen. Astmatiker och lungsjuka är särskilt känsliga för denna farliga rök.

Därför ska du alltid sortera brännbart avfall och lämna det på återvinningscentralen. Från återvinningscentralen skickas det brännbara avfallet till ett effektivt avfallsvärmeverk. Där förbränns avfallet med hög temperatur och rökgasrening vilket minimerar utsläppen. Då kommer även energin i avfallet till nytta, till exempel i produktionen av elenergi eller fjärrvärme.

Elda trädgårdsavfall och ris

Beroende på var du bor så kan du få elda trädgårdsavfall och ris, om du inte kan använda det för kompostering.

Elda trädgårdsavfall och ris