Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka eller jätteloka är en giftig ört med vita blommor som kan bli upp till fyra meter hög. Jättelokan hotar den biologiska mångfalden och dess växtsaft kan ge eksem eller svårläkta sår. Därför måste den bekämpas.

Har du sett en jätteloka?

Om du har sett en jätteloka ska du höra av dig till naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. De har ansvar för tillsynen av jättelokor och kan svara på frågor. Du når dem på naturskyddsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se eller 010 223 80 00.

Vem ansvarar för att bekämpa jättelokan?

Det är den som äger marken som ansvarar för att bekämpa jättelokan.

På privat mark är det fastighetsägaren som ansvarar för att bekämpa jättelokan. Om du hittar jätteloka på din egen mark är det alltså du själv som är ansvarig för att bekämpa växten.

På kommunal mark är det kommunen som ansvarar för bekämpning av jättelokor. Längs allmänna vägar och järnvägar ansvarar Trafikverket för att bekämpa jättelokor.

Varför ska den bekämpas?

Jättelokan förökar sig snabbt och tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. På så sätt kan den konkurrera ut andra växter och minska den biologiska mångfalden. Om man inte vidtar åtgärder är risken stor att växten sprider sig på andra arealer och blir svårare att bli av med.

Det har även visat sig att växtens saft kan ge upphov till kontakteksem och svårläkta sår när den kommer i kontakt med huden vilka kan förvärras i solsken.

Så bekämpar du jättelokan

Den första insatsen, och den viktigaste, är att toppklippa blommorna vid stjälk och lägga dem i en plastkasse som du försluter. Plastkassen kan du lägga i restavfallet. På så vis sprids inga frön via marken eller genom spridning i vind eller vatten. Jättelokans frön kan överleva i upp till fem år innan de gror.

Enstaka exemplar av jättelokan tar du enklast bort med spade då du även får med rötterna. Större drabbade områden kan kräva att du kompletterar nedklippning och grävning med bekämpningsmedel i återkommande omgångar.

Nedtagna exemplar av växten ska du bränna eller slänga i soporna. Du ska inte kompostera eftersom det kan leda till frön sprids.

Tänk på att det tar tid att bekämpa jättelokan. Oavsett vilken metod du använder bör du göra insatserna innan växtens frön börjar sprida sig. Om lokorna får växa fritt, mognar ständigt nya frön, som sprider sig till andra områden. En enda planta kan producera upp till 50 000 frön.

Tänk på detta när du hanterar jättelokan

När du hanterar jättelokan är det viktigt att du använder skyddsutrustning för att undvika att växtens saft kommer i kontakt med huden. Bäst är vattenavvisande utrustning och klädsel. Tänk på att även skydda ansiktet (även ögon, hals, armar och händer).

Det är även viktigt att du inte kliar dig eller liknande med handskar som du har använt för att hantera växten. Det kan finnas växtsaft på dessa. Tänk på att saften från växten kan skvätta om du klipper ned växten.

Om du får växtsaft på dig ska du tvätta dig med vatten och tvål så fort som möjligt. Du ska även undvika solljus. En vanlig rekommendation är att du ska undvika direkt solljus i 48 timmar.