Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vad händer efter valet

Efter genomfört val sker rösträkning i flera steg.

Rösträkning i vallokalen

Preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats. Då räknas alla röster som avlämnats i vallokalen samt alla förtidsröster som levererats från valnämnden till valdistriktet. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och den som vill kan följa förrättningen på plats.

Rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Då räknas förtidsrösterna som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Valnämnden räknar också brevröster från utlandet och granskar förtidsröster som underkänts i valdistrikten.

Preliminär rösträkning hos valnämnden i Vimmerby sker onsdagen den 12 juni 2024, i Stadshusets Plenisal, Stångågatan 28 i Vimmerby.

Slutlig rösträkning

Den slutliga rösträkningen sker hos Länsstyrelsen i Kalmar.