Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Oxgårdens ställplats"

Detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 (Oxgårdens ställplats) är antagen och har vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige antog planen den 30 maj 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 4 juli 2016.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för ställplatser åt Oxgården i Vimmerby AB. Exploatören avser att möjliggöra det aktuella området för parkering eller ställplatser. Idag regleras planen för natur. Planen som gäller är antagen år 1990. Planen har hanterats med utökat förfarande.