Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Djurhållning och lantbruk

Här kan du som driver en lantbruksverksamhet bland annat läsa om hantering av gödsel, kemikalier och avfall men även hur tillsynen av ditt lantbruk går till. Det finns också information för dig som vill starta eller utöka en lantbruksverksamhet.

Anmäla eller söka tillstånd

Vill du starta eller utöka en större lantbruksverksamhet behöver du ofta lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Anmäla eller söka tillstånd

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att du följer de lagar och regler som finns för att skydda miljön. Vid tillsynen kontrollerar vi, till exempel, hantering av kemikalier, gödsel och avfall.

Lantbrukstillsyn

Årsrapport/miljörapport

Varje år ska du som driver en anmälnings- eller tillståndspliktig lantbruksverksamhet lämna in en årsrapport/miljörapport senast den 31 mars.

Årsrapport lantbruksföretag