Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Borghaga och Vimarhaga

Vård- och omsorgsboendena Borghaga och Vimarhaga invigdes 2015. Boendena består av 108 lägenheter fördelade på 10 enheter. Varje enhet har sitt eget vardagsrum, matsal och kök. I varje hus finns det dessutom samvarorum, dagverksamhet samt personal- och kontorsutrymmen. Inomhus finns vår egna populära sandstrand.

Utemiljön ska locka till aktivitet och utevistelse för dem som bor där. I trädgårdarna finns bland annat boulebana, lusthus, fruktträdgård, rosenträdgård samt redskap för den som vill träna. Längs med husen finns en gång- och cykelväg för allmänheten, som därmed kan ta del av de fina omgivningarna.

I ett vård- och omsorgsboende ges service och omvårdnad i en trygg och anpassad miljö och det finns personal på plats dygnet runt. Vid behov finns det tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut.

Vilka som får flytta till ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat. För att ansöka om denna insats vänder du dig till kommunens biståndshandläggare.